906099888@qq.com

中文  |   English

联系我们

           卡博音响科技有限公司
 
Add/厂址:中国广东省恩平市东安工业区二区A9号
Tel/电话: (86)0750-7777789
Fax/传真: (86)0750-7777789
 
国内销售 1线:(86)0750-7773838
国内销售 2线:(86)0750-7779393
售后服务专线: 138-0960-3113

联系我们

 
      卡博音响科技有限公司
 
厂址:中国广东省恩平市东安工业区二区A9号
电话: (86)0750-7777789
传真: (86)0750-7777789
 
国内销售 1线:(86)0750-7773838
国内销售 2线:(86)0750-7779393
售后服务专线: 138-0960-3113
浏览关闭